Lập trình viên java

-    Tham gia xây dựng các sản phẩm phần mềm liên quan tới lĩnh vực viễn thông
-    Lập trình phần mềm theo thiết kế hệ thống
-    Viết tài liệu thiết kế hệ thống, tài liệu thiết kế chi tiết, thiết kế cơ sở dữ liệu
-    Triển khai, nâng cấp và fix bug sau triển khai phần mềm

Thông tin

Ngày đăng

25/08/2023

Phòng ban

Phòng phát triển phần mềm

Mức lương đề nghị

Thương lượng

Ngày hết hạn

30/06/2024

Kinh nghiệm

Từ 1 - 2 năm

Giới tính

Nam

Ứng tuyển Lập trình viên java

Vui lòng điền đầy đủ thông tin và nội dung, chúng tôi có thể giúp bạn.