Vận hành khai thác

•    Phối hợp vận hành hệ thống, xử lý sự cố liên quan đến hệ thống, đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định cao và an toàn, đáp ứng yêu cầu vận hành các hệ thống, dịch vụ của Công ty. 
•     Triển khai hạ tầng, server cho các hệ thống, dịch vụ của Công ty
•     Hỗ trợ vận hành hệ thống cung cấp dịch vụ của công ty.
•     Điều chỉnh cấu hình server
•     Phối hợp triển khai tuân thủ các chính sách, quy trình và tiêu chuẩn kỹ thuật trên các hệ thống máy chủ và lưu trữ được phân công quản lý 
•     Pentest, kiểm thử và đánh giá server, các thiết bị phần cứng
•     Cài đặt, quản trị vận hành các hệ thống máy chủ sử dụng các hệ điều hành
•     Cài đặt, quản trị vận hành và giám sát hoạt động của hạ tầng server. 
•    Theo dõi, giám sát hoạt động, hiệu năng, tài nguyên sử dụng của hệ thống 
•    Tổng hợp, phân tích & đánh giá nhu cầu sử dụng tài nguyên của các dịch vụ/dự án. 
•     Thực hiện bảo trì, cập nhật bản vá bảo mật định kỳ hoặc khi cần thiết, nâng cấp phiên bản cho các hệ điều hành, ứng dụng nền tảng và các ứng dụng khác.
•     Phối hợp xử lý sự cố liên quan tới máy chủ.
•     Nghiên cứu, thử nghiệm và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và tính sẵn sàng của các hệ thống máy chủ
•     Đề xuất kiến trúc, phương án tài nguyên phù hợp cho các dịch vụ
•     Thu thập, phân tích thông tin & tư vấn tối ưu kiến trúc dịch vụ các dự án
•     Đánh giá & tối ưu tài nguyên server sử dụng hợp lý cho các dịch vụ
•     Đề xuất giải các giải pháp & hướng đi mới phục vụ dự án khai thác hiệu quả tài nguyên. 
•     Viết các tài liệu hướng dẫn thực hiện
•     Báo cáo định kỳ hoặc theo sự vụ tình trạng hoạt động của các hệ thống cho phụ trách. 
•    Phát triển các tool, bộ công cụ quản trị, giám sát hệ thống.

Thông tin

Ngày đăng

10/05/2024

Phòng ban

Phòng vận hành khai thác

Mức lương đề nghị

Thương lượng

Ngày hết hạn

30/06/2024

Kinh nghiệm

Giới tính

Nam

Ứng tuyển Vận hành khai thác

Vui lòng điền đầy đủ thông tin và nội dung, chúng tôi có thể giúp bạn.